Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 146.27 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81.8 m²
 • 5.8 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 234 m²
 • 27 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 81.8 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 33 m²
 • 1.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 9
 • 10
 • 79.2 m²
 • 10.5 tỷVND