Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56.99 m²
 • 11.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56.18 m²
 • 12 tỷVND
C
Đã bán
 • 360 m²
 • 80 tỷVND
D
 • 3
 • 1
 • 78 m²
 • 4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 27.68 m²
 • 1.95 tỷVND