Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 69.3 m²
 • 2.68 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 60.7 m²
 • 2.9 tỷVND
D
 • 3
 • 1
 • 69.3 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 49.1 m²
 • 3.15 tỷVND
F
 • 5
 • 7
 • 52.2 m²
 • 15.5 tỷVND