Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 58.7 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.43 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 69.3 m²
 • 2.68 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 60.7 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 3
 • 1
 • 69.3 m²
 • 2.5 tỷVND