Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 78 m²
 • 1.82 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59.8 m²
 • 2 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 12.3 m²
 • 1.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 56 m²
 • 9.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.4 m²
 • 3.08 tỷVND