Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.86 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 1.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 1.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 1.6 tỷVND