Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 58.7 m²
 • 1.9 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 57.7 m²
 • 2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.97 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 38 m²
 • 6.5 tỷVND