Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 137.4 m²
 • 42 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 138 m²
 • 43 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 36.8 m²
 • 8 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 73 m²
 • 11.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 13 m²
 • 2.25 tỷVND