Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 138 m²
 • 43 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 36.8 m²
 • 8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 99 m²
 • 19 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 4.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 4.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 45.2 m²
 • 5.7 tỷVND