Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 1.1 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 33.2 m²
 • 1.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 16 m²
 • 1.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 20 m²
 • 3.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 24 m²
 • 2.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 8.1 tỷVND