Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 121 m²
 • 4.85 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 3.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 44 m²
 • 2.16 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 76 m²
 • 11.87 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 92.6 m²
 • 13.3 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 36.4 m²
 • 5.5 tỷVND