Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 1.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 5.8 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 87.6 m²
 • 20 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 8 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.6 tỷVND