Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 38.2 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 87.6 m²
 • 20 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 74.6 m²
 • 23 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 66.69 m²
 • 14.5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 3.5 tỷVND