Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 64.1 m²
 • 1.35 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 60.3 m²
 • 1.45 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 88.6 m²
 • 1.92 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 32.8 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 106.5 m²
 • 19 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 60.2 m²
 • 1.35 tỷVND