Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.75 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 2.7 tỷVND