Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 71.6 m²
 • 11.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 90 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 1.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 88.92 m²
 • 2.35 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 90 m²
 • 3.3 tỷVND