Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 7
 • 147.1 m²
 • 13 tỷVND
C
 • 79.3 m²
 • 7.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40.7 m²
 • 5.65 tỷVND
E
 • 8
 • 8
 • 81.6 m²
 • 13.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 24.44 m²
 • 2.95 tỷVND