Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 86.4 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 78 m²
 • 3.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74.1 m²
 • 3.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 69 m²
 • 2.55 tỷVND