Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 44.3 m²
 • 11.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 48 m²
 • 7.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 120 m²
 • 7 tỷVND
D
 • 2
 • 48 m²
 • 32 tỷVND
E
 • 3
 • 1
 • 54 m²
 • 10.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 55.6 m²
 • 11.5 tỷVND