Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 8 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 147.2 m²
 • 33 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 147 m²
 • 18.6 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 1.5 tỷVND