Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 56 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 75 m²
 • 18.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48.6 m²
 • 8.2 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 65.4 m²
 • 9.5 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 49.1 m²
 • 5.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 67.7 m²
 • 7.65 tỷVND