Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 87.6 m²
 • 20 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 5
 • 3
 • 52.5 m²
 • 13.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 7.45 tỷVND