Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 2 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.6 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 54.1 m²
 • 1.75 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.45 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 2.28 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 1.45 tỷVND