Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 104.5 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 34.9 m²
 • 1.95 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 47.3 m²
 • 3.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 55.7 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 41.1 m²
 • 3.85 tỷVND
F
 • 4
 • 6
 • 118 m²
 • 22.5 tỷVND