Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 72.19 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75.27 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.05 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 73.43 m²
 • 2.7 tỷVND