Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.47 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.82 tỷVND