Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 103 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 4.39 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 139 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 116.9 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 106.2 m²
 • 18.5 tỷVND
F
 • 307.5 m²
 • 86.1 tỷVND