Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 78 m²
 • 4.55 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 26.5 m²
 • 2.87 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 59.4 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 163 m²
 • 7.4 tỷVND