Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.35 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 161 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 161 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 1.66 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 1.45 tỷVND