Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.1 m²
 • 1.8 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 30.5 m²
 • 3.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 153 m²
 • 6.79 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 26 m²
 • 2.8 tỷVND