Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 93 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 12.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 150 m²
 • 18 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 15.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 102 m²
 • 9.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 8.3 tỷVND