Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 34.9 m²
 • 1.95 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 47.3 m²
 • 3.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 55.7 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 78.24 m²
 • 2.42 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 50.7 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 41.1 m²
 • 3.85 tỷVND