Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.6 m²
 • 1.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.6 m²
 • 1.73 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.7 m²
 • 1.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.6 m²
 • 1.78 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 49.3 m²
 • 1.32 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.4 m²
 • 2.2 tỷVND