Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.85 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 51 m²
 • 1.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 59.4 m²
 • 1.68 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 1.68 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 139.23 m²
 • 4.3 tỷVND