Nhà đất lân cận

A
Đã bán
  • 2
  • 2
  • 60 m²
  • 1.85 tỷVND
B
  • 2
  • 2
  • 59.4 m²
  • 1.68 tỷVND
C
  • 2
  • 2
  • 56 m²
  • 1.68 tỷVND
D
  • 2
  • 2
  • 65 m²
  • 1.7 tỷVND
E
  • 2
  • 2
  • 56 m²
  • 2.05 tỷVND
F
Đã bán
  • 2
  • 2
  • 54 m²
  • 1.7 tỷVND