Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 80.1 m²
 • 4.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 117.5 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 4.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 96 m²
 • 4.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 4.5 tỷVND