Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 2.78 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 51.01 m²
 • 3.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 9
 • 3
 • 78 m²
 • 26.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 63.36 m²
 • 10.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 168 m²
 • 10 tỷVND