Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 115.4 m²
 • 3.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 2.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 94.45 m²
 • 3.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 256 m²
 • 5.86 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 3.3 tỷVND