Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 115 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 115 m²
 • 3.45 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 2.18 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 59.87 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 2.17 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3.3 tỷVND