Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 1.17 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 1.45 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 1.13 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.35 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.05 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 1.15 tỷVND