Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 38.5 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 66.5 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 5.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 44 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 15
 • 15
 • 62.2 m²
 • 9 tỷVND