Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71.58 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71.95 m²
 • 5.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72.64 m²
 • 5.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 5.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 3.75 tỷVND