Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 1.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.32 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.42 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.05 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.55 tỷVND