Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 4.55 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 80.6 m²
 • 5.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 111 m²
 • 12 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 184.49 m²
 • 14.44 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 55.86 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 198 m²
 • 22 tỷVND