Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 86 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 86 m²
 • 5.05 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.81 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.5 tỷVND