Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 76.4 m²
 • 1.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 1.85 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.25 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.7 tỷVND
E
 • 52 m²
 • 2.37 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.9 tỷVND