Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 88.5 m²
 • 6.8 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 8.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 11 m²
 • 2.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 38 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 6
 • 4
 • 44.9 m²
 • 7.3 tỷVND