Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 95.2 m²
 • 2.45 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 107 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 111.3 m²
 • 2.25 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 74.7 m²
 • 1.85 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 115 m²
 • 3.09 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 2.3 tỷVND