Nhà đất lân cận

A
 • 63.3 m²
 • 7.2 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 117.6 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 1.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 65 m²
 • 7.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 100 m²
 • 11.5 tỷVND
F
 • 3
 • 1
 • 16.7 m²
 • 2.5 tỷVND