Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 5.7 tỷVND
B
 • 91.76 m²
 • 6.18 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 4.48 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 4.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 4.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 5.2 tỷVND